Tjenester

Med over 400 fullførte prosjekter innen prosjektering og tegning kan du være trygg på tjenester levert av oss er sikkert og grundig utført.

Tjenester vi leverer:

Elektroprosjektering

Prosjektering, tegning og rådgiving i forbindelse med ny eller rehablitering av elektroinstallasjon i næringsbygg, skoler, hoteller, barnehager, kjøpesenter, boligblokker mm.

Installasjonsberegning

I forbindelse med prosjektering og dimensjonering av elektriske anlegg er det viktig å gjøre gode og kvalifiserte beregninger av anlegget før det installeres. Ved hjelp av en FebDok-beregning får man kontrollert spenningsfall, kortslutningsstrømmer og selektivitet før jobben utføres. 

Oppdragsbeskrivelse

Er du utbygger eller har behov for bistand i forbindelse med utvidelser eller endringer på det el-anlegg, kan vi bistår med å finne og beskrive gode løsninger for deg og dine behov.  

Termografering

Flere og flere utbyggere setter krav til termografering av fordelinger og tavler før anleggene tas over. Med en enkel termografering avdekker du feil og dårlig koblinger som lett kan forårsake varmegang og brann. 

Effektlogging

Har du behov for å vite hvor mye strøm du bruker på enkelte kurser eller i en fordeling, kan vi hjelpe deg med å logge dit strømforbruk.  Dette kan være veldig nyttig å informasjon hvis du jobber med utvidelse av ditt anlegg eller vurderer noen endringer. 

Teknisk tegning

BIM-prosjektering og tegning av el-installasjoner.