Utvalgte prosjekter

Her kan du se et utvalg av prosjekter hvor vi har bidratt med prosjektering og tegning av elektroinstallasjonene.

2022 - Sundet omsorgsboliger - Eidsvoll

Detaljprosjektering av nytt omsorgssenter på Eidsvoll

2022 - Fabeltunet - Frogner

Prosjektering og tegning av leiligheter og rekkehus.

2022 - Eidsvoll Politistasjon

Detaljprosjektering av nye politistasjon på Nebbenes Eidsvoll.

2022 - Volla skole - Lillestrøm

Rehabilitering av Volla skole.

2022 - Lørenskog Rådhus

Rehabilitering av deler Lørenskog Rådhus. 

2022 - Bykronen - Stavanger

Detaljprosjektering av 67 nye luksusleiligheter og rehabilitering av næringslokale. 

2022 - Smørvika - Kapp

Detaljprosjektering av 18 nye rekkehus helt ved kanten av Mjøsa.

2021 - Hasle Tre - Oslo

Spektakulært næringsbygg i tre på Hasle i Oslo.

2021 - Slattumhallen - Nittedal

Ny flerbrukshall i Nittedal.

2021 - Nannestad Svømmehall

Detaljprosjektering av ny svømmehall i Nannestad med opplæring- og 25m basseng. 

2021 - Nannestad kommunehus

Tillbygg og rehablitering av kommuehuset i Nannestad. 

2021 - Lønnegården Terrasse - Jessheim

Prosjektering av 45 nye leiligheter på Jessheim. 

2021 - KFUM Familiearena - Oslo

Forprosjekt av ny fotballstadion for KFUM på Ekeberg i Oslo. Anlegget skal også inneholde barnehage, svømmehall, cageball, klubbhus, konferanseavdeling og lokaler for Bymiljøetaten. 

2020 - Sandakerveien 56 - Oslo

Detaljprosjektering av elektroinstallasjonene i nytt leilighetsbygg på Sandaker i Oslo. 

2020 - Mitt eget lokale

Tegning og prosjektering av elektroinstallasjonene i et nytt lagerkonsept. 

2020 - Nye Fjerdingby skole

Detaljprosjektering av ny barneskole og utearealer for inntil 750 elever.

2020 - Furuset Senter - Oslo

Rehablitering og nybygg av Furuset Senter i bydel Alna.

2020 - Marikollen Torg - Fjerdingby

Prosjektering og tegning av 60 leiligheter fordelt på tre blokker. Næringsareal i 1.etasje og parkeringsplasser i kjeller. 

2020 - Kirkegata 32 - Oslo

I Kirkegata 32 rehabiliteres seks etasjer og kjeller – totalt 3 600 m2.
Prosjektet omfatter totalrehablitering av alle etasjer, og oppbygning av 78 hotellrom over 5 etasjer, som tilknyttes nabobygg med eksisterende hotelldrift.

2020 - Teisenveien Barnehage - Oslo

I de ærverdige lokalene til gamle Øste Aker middelskole, skal Frelsesarmeens eiendommer AS bygge ny barnehage. Den nye barnehagen planlegges for ca. 180 barn.

2020 - Tunkvartalet BT2 - Lørenskog

Byggetrinn 2 på Tunkvartalet. Detaljprosjektering av 84 nye leiligheter. 

2020 - Teisenveien Omsorg - Oslo

Bygging av nytt omsorgsenter for eldre over 67 år som ikke har behov for sykehjemsplass. Det planlagte Omsorgsbygget vil romme ca. 85 omsorgsboliger med tilliggende servicefunksjoner

2020 - Byggimpuls - Aurskog

Nye produksjonslokaler for Byggimpuls på Killingmo Næringspark i Aurskog.

2020 - Grei Fotballhall - Oslo

Prosjektering og tegning av elektroinstallasjonene for ny innendørs kunstgressbane på 60×40 meter og garderobeanlegg.

2020- Bispevika B8a - Oslo

Prosjektering av 264 leiligheter i tillegg til ca. 5600m² næring fordelt på plan U1, 1 og 2 beliggende på Bjørvika i Oslo.

Tradisjonelle arbeidstegninger på papir / PDF er planlagt erstattet med produksjon direkte fra 3D-modell.

2020- Tunkvartalet BT1 - Lørenskog

Detaljprosjektering av 105 leiligheter på Lørenskog. 

2020 - Valhallavegen 10 - Gardermoen

Prosjektering og tegning av kontor- og lagerlokaler. 

2020- Løkenåsen Omsorgsboliger - Fetsund

På Løkenåsen i Fetsund har vi bidratt med prosjektering og tegning av nye omsorgsboliger og et nytt administrasjonshus.

2020- Triaden Kjøpesenter - Lørenskog

Trianden kjøpesenter på Lørenskog har nå startet på en omfattende oppgradering. Eksisterende kjøpesenter skal pusses opp og det skal bygges nye tilbygg for nye butikklokaler, kontorer, parkeringshus og leiligheter.  

2020 - Oscars gate 42 - Oslo

Komplett oppussingen inkludert full rehabilitering av fasade og oppgradering av uteareal, med fokus på å ivareta bygningens antikvariske og verneverdige verdier som har blitt bevart gjennom tidens løp. Gården leies i dag ut til Luzmon Medical Technology AS.

2019 - Eidsvoll Handelspark - Eidsvoll

Prosjektering og tegning av butikklokaler for THansen, JYSK og Rustad.

2019 - Otto Olsen - Berger

Prosjektering av nytt produksjons- og logistikkbygg på 11 750 m².

2019 - Bertel O. Steen - Lørenskog

Ny bilbutikken på nesten 8.000  med salgs- og kontorlokaler. I tillegg kommer verksteder, kundemottak og proffsenter.

2019 - Prost Stabels vei 22 - Skjetten

Oppussing av ca. 1700 m² med kontorlokaler. Ekom har bistått både i en forprosjektfase og under detaljprosjekteringen. 

2019 - BULK Park Lindeberg - Sørum

På Berger har Hesselberg Maskin, Hydroscand og Alimenta bygget nye lager og kontorbygninger. 

2019 - Villberg Helsetun - Eidsvoll

Oppgradering og utvidelse av eksisterende helsesenter.

2019 - MoSenteret - Nittedal

I forbindelse med oppussing og utvidelse av MoSenteret i Nittedal har Ekom bistått både i en forprosjektfase og detaljprosjektering.  

2019 - Øvre Slottsgate 7 - Oslo

Prosjektering av showroom og salgskontorer i forbindelse med etablering av Polestar i Oslo. 

2019 - Gardermoen Airport Hotel BT3

Utarbeidelse av oppdragsbeskrivelse for utvidelse av ny hotellromfløy.

2019 - Kurland Skole - Lørenskog

I 2019 gjennomførte Lørenskog kommune en totalrehablitering av Kurland Skole.  

2019 - Dronningens Gate 16 - Oslo

Teknisk rådgiver under kartlegging av oppussingsbehov hos Norsk Filminstitutt.

2019 - Sentrum Terrasse - Nittedal

Detaljprosjektering av 75 leiligheter i Nittedal.

2019 - Borgen Vest - Borgen

Detaljprosjektering av 28 rekkehus.

2019 - Torget 5 - Eidsvoll

Detaljprosjektering av 36 leiligheter.

2019 - Nadderudveien 1 - Bærum

Detaljprosjektering av 58 leiligheter, 9 rekkehus og butikklokaler.

2019 - Thon Hotell Munch - Oslo

Utarbeidelse av oppdragsbeskrivelse for totalrenovering av hotellet.

2019 - Skjønhaugtunet - Gjerdrum

Prosjektering og tegning av 75 leiligheter.

2019 - Smedhagen Park - Jessheim

Prosjektering og tegning av 49 leiligheter.

2019 - Jeld Wen - Oslo

Tegning og prosjektering av nye kontorlokaler. 

2019 - 4-Service - Oslo

Tegning og prosjektering av nye kontorlokaler. 

2019 - Kvint Blendex - Oslo

Tegning og prosjektering av nye kontorlokaler. 

2019 - Hvitstenveien 280 - Vestby

Detaljprosjektering av nytt hovedkontor og lagerlokaler. 

2018 - Vittenbergveien - Fjellhamar

Detaljprosjektering av elektroinstallasjonene i nytt leilighetsbygg på Fjellhamar. Prosjekteringen er utført og koordinert i BIM. 

2018 - Villberg Ungdomsskole - Eidsvoll

Nytt skolebygg for 540 elever. Deler av eksisterende skolebygg ble revet og det ble tilført 3 nye fløyer. 

2018 - Valkyrien - Oslo

Oppussing og ombygging av Valkyriegaten 1-3, Bogstadvegen 45 og Ole Vigs gate 22. Prosjektet omfatter high-end leiligheter, samt næringsbygg for utleie. Ferdig bygningsmasse er 14000 .

2018 - Thon Hotel Skeikampen - Gausdal

I 2019 ble Velkomstsenteret på Skeikampen pusset opp og utvidet med nye leiligheter, restaurant og andre fasiliteter.  

2018 - Lillestrøm Barnehage - Lillestrøm

Prosjektering og tegning av ny barnehage i Lillestrøm. 

2018 - Mattilsynet - Gardermoen

Detaljprosjektering av ny grensekontrollstasjon for Mattilsynet (GKS) og Sikkerhetskontroll Cargo (SKS) lokalisert på Gardermoen. Et prosjekt hvor byggherre stilte veldig høye krav vedrørende detalj- og informasjonsnivå rundt BIM-modellering.

2018 - Thon Hotel Slottsparken - Oslo

Prosjektering og tegning i forbindelse med oppgradering av eksisterende hotell. 

2018 - Thon Hotel Slottsparken - Oslo

Prosjektering og tegning i forbindelse med oppgradering av eksisterende hotell. 

Thon Hotel Europa - Oslo

Prosjektering og tegning i forbindelse med oppgradering av eksisterende hotell. 

2018 - Tibnor - Eidsvoll

Ved oppføring av 25000m² produksjonslokale på Nebbenes har Ekom bistått med teknisk tegning og lastfordeling mellom 2x 2000A hovedbrytere.

 

2018 - Elveveien 26 - Lørenskog

Detaljprosjektering av elektroinstallasjonene for 39 nye leiligheter med smarthusteknologi. Prosjekteringen er utført og koordinert i BIM. 

2018 - Smedstad Kabelstasjon - Oslo

Statnett har lagt ny høyspentforbindelse mellom Smestad kabelstasjon og Sogn trafostasjon. Ekom har bistått med utformingen av alle lavspenningsinstallasjoner i anlegget.  

2018 - Mølnlycke - Oslo

Tegning og prosjektering av nye kontorlokaler. 

2018 - VWR - Oslo

Tegning og prosjektering av nye kontorlokaler. 

2018 - Skullerudbakken Barnehage - Oslo

2018 og 2019 ble det bygget ny barnehage på Skullerudbakken i Oslo. Ekom deltok både i en forprosjektfase og med detaljprosjektering av de elektriske installasjonene. 

2018 - Bakkedalen - Kløfta

Detaljprosjektering av Bakkedalen idretts- og aktivitetspark lokalisert på Kløfta.


Området har en størrelse på ca. 90 daa og inneholder blant annet to 11’er- og en 7’er-fotballbane, hvorav en 11’er- og 7’er-fotballbane er oppvarmet, tre tennisbaner, to sandvolleyballbaner, et multiidrettsanlegg og en liten driftsbygning.

Prosjektet er i sin helet modellert i BIM, inkludert trekkerør, fundamenter og lysmaster.

 

2017 - Løvenstadvegen Omsorgsboliger

Prosjektering og tegning i forbindelse med nytt tilbygg. 

2017 - Marikollen Skole - Rælingen

Oppussing av eksisterende fløy med klasserom og arbeidsrom for lærere.

2017 - Høgslund - Berger

Detaljprosjektering av et kombinasjonsbygg på 13 500m² lokalisert på Høgslund. Bygget er
bestående av “vaskeri, kontorer og lager” for Nor Tekstil og “trykkeri, kontorer
og lager” for Moltzau.

 

2017 - Nygård Park - Nannestad

Prosjektering og tegning av 21 leiligheter.

2017 - Eltonåsen Terrasse - Nannestad

Prosjektering og tegning av 23 leiligheter.

2017 - Man - Fjellhamar

Bistand med prosjektering og tegning når lastebil og bussleverandøren MAN skulle pusse opp sitt Truckcenter i Oslo.

2017 - Østersund Skole - Fetsund

Detaljprosjektering av oppgradering av Østersund Skole. 

2017 - Gardermoen Airport Hotel

Prosjektering og tegning av el-installasjonene i ny hotellrom fløy. 

2017 - Scandic - Gardermoen

Prosjektering og tegning av el-installasjonene i ny hotellrom fløy og parkeringskjeller. 

2017 - Wurth Hovedlager - Gjelleråsen

Prosjektering og tegning av nytt hovedlager for Wurth. 

2017 - Namron - Fuglåsen

Detaljprosjektering av nytt lager for Elektroimportøren.

2017 - Eurostar - Fuglåsen

Detaljprosjektering av nytt lager.

2017 - Godset 1 & 3- Moss

Detaljprosjektering av nye stillfulle leiligheter  rett ved ærverdige Refsnes Gods. 

2017 - Strandvegen 1 - Rælingen

Detaljprosjektering av nye leiligheter i Rælingen rett utenfor Lillestrøm.

2017 - Elektroskandia Hovedlager - Fuglåsen

Detaljprosjektering av nytt hovedlager for Elektroskandia.

2017 - Prinsdalsbråten Barnehage - Oslo

Prosjektering og tegning av ny barnehage i Prinsdalen. 

2017 - Gustav Vigelands vei 24 - Oslo

Detaljprosjektering av 7 eksklusive leiligheter i Gustav Vigelands vei i Oslo. Prosjektet stilte veldig strenge krav i forhold til finish og kvalitet. 

2016 - AJ Produkter - Kløfta

Prosjektering og tegning av ny butikk på Kløftra.

2016 - Jessheim Hageby 3 - Jessheim

Detaljprosjektering av 105 leiligheter og matbutikk på Jessheim. 

2016 - Yesheum Hus C og D - Jessheim

Detaljprosjektering av nye leiligheter på Jessheim. 

2016 - Skårerveien 14 - Lørenskog

Detaljprosjektering av nye leiligheter på Lørenskog. 

2016 - Lørenskog Stasjonsby - Lørenskog

Prosjektering og prosjektbistand i forbindelse med nytt boligfelt. 

2016 - Frogner Skole og Kulturhus - Frogner

Detaljprosjektering av ny skole og kulturhus på Frogner. 

2016 - Thereses gate 30 - Oslo

Prosjektering og tegning av nye leiligheter i Thereses gate i Oslo. 

2016 - Rosenberg Park - Fetsund

Detaljprosjektering av leiligheter. 

2016 - Nannestad Ungdomsskole - Nannestad

Prosjektering og tegning i forbindelse med oppussing og utvidelse av Nannestad Ungdomsskole. 

2016 - Egebergkvartalet - Sørumsand

Detaljprosjektering av 2 boligblokker på Sørumsand.

2016 - Skogtun BMB - Jessheim

Bilde + tekst

2015 - Skatteetaten - Oslo

Prosjektering og tegning i forbindelse med oppussing av kontorlokaler. 

2015 - Låven - Kjeller

Prosjektering og tegning av nye leiligheter på Kjeller rett utenfor Lillestrøm. 

2015 - Langsiden - Lørenskog

Prosjektering og prosjektbistand i forbindelse med nytt boligfelt. 

2015 - Luhr skole - Lørenskog

Detaljprosjektering av ny skole på Lørenskog.

2015 - Framtia Barnehage - Lørenskog

Detaljprosjektering av ny barnehage på Lørenskog.

2015 - Jessheim Kirke - Jessheim

Prosjektering og tegning av nye kontorlokaler i Jessheim Kirke.

2015 - Biltema - Jessheim

Detaljprosjektering av ny butikk på Jessheim. 

2015 - Langset Boligblokk - Eidsvoll

Prosjektering og tegning av ny boligblokk på Langset. 

2015 - Fjellbovegen barnehage - Sørum

Detaljprosjektering av ny barnehage. 

2015 - Bakke 5 - Kløfta

Bilde + tekst

2015 - Ekertunet - Nannestad

Detaljprosjektering av nye leiligheter og butikk i Nannestad.

2015 - Slora Flerbrukshall - Strømmen

Prosjektering og tegning av ny idrettshall på Slora i Strømmen. 

2015 - Nystulia - Gjerdrum

Bilde + tekst

2015 - Kvartal 33 - Lillestrøm

Detaljprosjektering av nye leiligheter og næringslokaler i sentrum av Lillestrøm. 

2015 - Bråtejordet Barnehage - Strømmen

Detaljprosjektering av ny barnehage på Bråtejordet.

2015 - Nyhavn - Bergen

Prosjektering og prosjektbistand i forbindelse med nytt boligfelt. 

2015 - Frøyatun - Oslo

Prosjektering og prosjektbistand i forbindelse med nytt boligfelt. 

2015 - Kornmoenga - Oslo

Prosjektering og prosjektbistand i forbindelse med nytt boligfelt. 

2015 - Toyota - Lier

Prosjektering og tegning av nytt verksted, lakkverksted og kontorlokaler på totalt 1500m².

2014 - Carlsen Fritzøe - Jessheim

Prosjektering og tegning av ny butikk på Jessheim.

2014 - Lade Allè - Trondheim

Prosjektering og prosjektbistand i forbindelse med nytt boligfelt. 

2014 - CC Hamar Stadion - Hamar

Prosjektering og tegning av el-installasjonene i en rekke nye butikker.

2014 - Bønsmoen Barnehage - Eidsvoll

Detaljprosjekteringav ny barnehage.

2014 - Sørlie Skole - Nittedal

Tegning og prosjektering av oppgradering av Sørlie Skole. 

2013 - Solheimsgata 21- Lillestrøm

Prosjektering og tegning av næringslokaler. 

2013 - Trommelservice - Dal

Prosjektering og tegning av nytt kontor- og lagerbygg.

Prosjekt med Ekom AS

Ekom AS er et frittstående og uavhengig rådgivende ingeniørfirma som har spesialisert seg på prosjektering og tegning av elkraft- og teleinstallasjoner. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hva vi kan bistå dere med.

Karriere hos Ekom AS

Bli med i en en spennende bransje der du har mulighet til å forme din egen arbeidsplass. Vi ønsker deg som har det lille ekstra og kan være med å utvikle oss i riktig retning.